saprobg@gmail.com

+359897971842

ПОЛУАВТОМАТ ЗА ЦВЕТНО МАРКИРАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НАДПИС С АРТИКУЛЕН НОМЕР ВЪРХУ КАБЕЛ DM – 03M-2

ПОЛУАВТОМАТ ЗА ЦВЕТНО МАРКИРАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НАДПИС С АРТИКУЛЕН НОМЕР ВЪРХУ КАБЕЛ DM – 03M-2

1 - Работна глава на Принтиращо устройство - "HITACHI",

2 - Термомаркиращо устройство МВ01 - "KBA-Metronic",

3 - Работен модул за фиксиране заготовката в Устройство за линейна транслация,

4 - Устройство за линейна транслация с постоянна скорост на заготовката,

5 - Принтиращо устройство "HITACHI" - (шкаф с управление),

6 - Шкаф с пневмоуправление на машината,

7 - Пневмозахранване,

8 - Рама на машината,

9 - Работен плот - позиция на обслужващия оператор,

10 - Устройство за фиксиране при транслация на позицията на обработваната заготовка,

11 - Работна зона за поз.1 и 2, с предпазно ограждение,

12 - Пуск бутон (2 бр.) за стартиране работния цикъл на машината.

Tag: